Intelligent life

Преди години медийната група на 'The Economist' предложи на българския пазар доста уважаваното в световен план списание 'Intelligent life'. Това са илюстрациите, които нарисувах за първите издания, следвайки стилистиката на списанието.

Клиент: Intelligent life
Творчески директор: Дарина Стайчева
Графичен дизайнер: Рая Аврамова

Дизайнер

Портфолио

Контакти

raia.avramova@gmail.com
UP